รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต. บทที่ 5-6 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
21 ส.ค. 2561
142 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
31 ก.ค. 2561
143 ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
248
25 ก.ค. 2561
144 ประกาศอบต.ปน.ตก.เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
228
12 ก.ค. 2561
145 ประกาศกำหนดสถานที่จุดบริการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
237
06 ก.ค. 2561
146 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
221
02 ก.ค. 2561
147 ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
236
31 พ.ค. 2561
148 ประกาศ อบต.ปน.ตก.เรื่องรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการจัดรถรับ-ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
229
24 พ.ค. 2561
149 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
237
23 พ.ค. 2561
150 ประกาศอบต.ปน.ตก.เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
230
02 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18