รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรการปลอดโฟมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
163
19 ธ.ค. 2561
122 ประกาศ อบต.ปน.ตก.เรื่องการประชุมประชาคมระดับตำบล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
163
13 ธ.ค. 2561
123 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
161
06 ธ.ค. 2561
124 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
06 ธ.ค. 2561
125 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
22 พ.ย. 2561
126 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ จำนวน 2 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
161
19 พ.ย. 2561
127 ประกาศอบต.ปน.ตก. เรื่องกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
19 พ.ย. 2561
128 ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
08 พ.ย. 2561
129 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
05 พ.ย. 2561
130 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
165
22 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18