รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 17 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
14 ธ.ค. 2563
32 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง ผต 6335 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
03 ธ.ค. 2563
33 ประกาศจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
216
01 ธ.ค. 2563
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 16 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
05 พ.ย. 2563
35 ประกาศแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
03 พ.ย. 2563
36 ประกาศรายงานงบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
02 พ.ย. 2563
37 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของอบตปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
30 ต.ค. 2563
38 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
20 ต.ค. 2563
39 ประกาศการรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พศ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
07 ต.ค. 2563
40 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พศ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
07 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18