รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :

 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 217 คน