รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบต. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ปน.ตก. ดาวน์โหลดเอกสาร
165
30 ม.ค. 2563
72 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
179
27 ม.ค. 2563
73 ประกาศการใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
162
22 ม.ค. 2563
74 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดิือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
11 ธ.ค. 2562
75 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ของ อบต.ปน.ตก. (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
29 พ.ย. 2562
76 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
170
28 พ.ย. 2562
77 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
171
22 พ.ย. 2562
78 ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
21 พ.ย. 2562
79 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
12 พ.ย. 2562
80 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 (จำนวน 1 ราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
161
31 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18