รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
06 ธ.ค. 2561
72 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 พ.ย. 2561
73 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ จำนวน 2 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
19 พ.ย. 2561
74 ประกาศอบต.ปน.ตก. เรื่องกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 พ.ย. 2561
75 ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
08 พ.ย. 2561
76 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 พ.ย. 2561
77 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
27
22 ต.ค. 2561
78 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
03 ต.ค. 2561
79 ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ต.ค. 2561
80 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของ อบต.ปน.ตก. (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
29
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13