รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 236 คน