รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศรายงานงบรายรับ -รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :

 ประกาศรายงานงบรายรับ -รายจ่ายตามงบประมาณ  ประจำปี พ.ศ. 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน