รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 (จำนวน 1 ราย)
  รายละเอียด :

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 (จำนวน 1  ราย)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน