ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธ์รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
15 ธ.ค. 2552
232 ประกาศ เรื่องการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
02 ธ.ค. 2552
233 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
351
01 ธ.ค. 2552
234 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ"ตั้งปฏิธาน82 ปี ทำดีเพื่อพ่อ" ดาวน์โหลดเอกสาร
280
01 ธ.ค. 2552
235 ประกาศ อบต. เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
10 พ.ย. 2552
236 ประกาศ เรื่องรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
10 พ.ย. 2552
237 ประกาศเตือนภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
302
03 พ.ย. 2552
238 ประกาศอบต. เรื่องการแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
16 ต.ค. 2552
239 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่รอบระยะเวลา 4 ปี(พ.ศ.2553-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
286
08 ต.ค. 2552
240 ประกาศเรื่องกำหนดการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่รอบระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
249
08 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41