ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อบัยญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พศ
  รายละเอียด :

 ข้อบัยญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พศ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน