ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศ เรื่องจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
318
20 ก.ค. 2552
252 ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
256
20 ก.ค. 2552
253 ประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
263
20 ก.ค. 2552
254 บัญชีรายชื่อแนบท้าย จำนวน 22 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
317
14 ก.ค. 2552
255 ประชาสัมพันธ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
14 ก.ค. 2552
256 ประกาศจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 1โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
320
14 ก.ค. 2552
257 ประกาศจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เดือน มิถุนายน 2552 (ที่ยังไม่มีหมายเลขบัญชีธนาคาร) ดาวน์โหลดเอกสาร
277
13 ก.ค. 2552
258 ประกาศใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
02 ก.ค. 2552
259 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
30 มิ.ย. 2552
260 ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องการดำเนินงานโครงการชุมชนพอเพียงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
30 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41