ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้าง อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
182
04 ส.ค. 2557
112 ประกาศรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
25 ก.ค. 2557
113 ประกาศฉีดยุง 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
01 ก.ค. 2557
114 ประกาศจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
01 ก.ค. 2557
115 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
02 มิ.ย. 2557
116 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
162
24 เม.ย. 2557
117 แต่งตั้งเจ้าหน้าทีดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
146
24 เม.ย. 2557
118 ประกาศจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
25 ก.พ. 2557
119 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
20 ก.พ. 2557
120 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
162
06 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41