ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท.
  รายละเอียด :

 เชิญชวนประชาชนประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน