ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเข้าสุนัตหมู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
298
09 เม.ย. 2551
352 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
251
14 มี.ค. 2551
353 บัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
256
14 มี.ค. 2551
354 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
14 มี.ค. 2551
355 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ จำนวน 146 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
289
14 มี.ค. 2551
356 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องกำหนดสถานที่ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
244
10 มี.ค. 2551
357 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่อง รับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมการนวดแผนโบราณ ดาวน์โหลดเอกสาร
295
06 มี.ค. 2551
358 ประกาศเรื่องการประชุมสำรวจข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่น้ำเค็ม ดาวน์โหลดเอกสาร
282
05 มี.ค. 2551
359 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องการกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
235
22 ก.พ. 2551
360 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
07 ก.พ. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41