ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุสำรอง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
27 ต.ค. 2551
322 ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
696
13 ต.ค. 2551
323 ประกาศ เรื่องแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
10 ต.ค. 2551
324 ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
364
16 ก.ย. 2551
325 ประกาศเรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต. ม. 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
07 ก.ย. 2551
326 ประกาศเรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต. ม. 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
07 ก.ย. 2551
327 ประกาศเรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต. ม. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
07 ก.ย. 2551
328 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้งนายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
263
07 ก.ย. 2551
329 ประกาศเรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต. ม. 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
07 ก.ย. 2551
330 ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
248
07 ก.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41