ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
14 ส.ค. 2550
372 ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
14 ส.ค. 2550
373 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
249
14 ส.ค. 2550
374 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมา 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
407
07 ส.ค. 2550
375 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือตาม “โครงการบ้านท้องถิ่นไทยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
26 ก.ค. 2550
376 ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
25 ก.ค. 2550
377 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
18 ก.ค. 2550
378 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายบางแทงเล ดาวน์โหลดเอกสาร
727
13 ก.ค. 2550
379 รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
283
02 ก.ค. 2550
380 ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก (พ.ศ. 2551-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
307
29 มิ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41