ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยและกฎกระทรวง ส่วนที่ 1 (หน้า 1-15) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
08 ก.ย. 2558
72 สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยและกฏกระทรวง ส่วนที่ 2 (หน้า 1-27) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
08 ก.ย. 2558
73 สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยและกฏกระทรวง ส่วนที่ 3 (หน้า 1-13) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
08 ก.ย. 2558
74 ประกาศ อบต. เรื่องใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
07 ก.ย. 2558
75 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
07 ก.ย. 2558
76 ประกาศ อบต. เรื่องใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ปีการศึกษา 2559-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
07 ก.ย. 2558
77 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้งปีการศึกษา 2559-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
07 ก.ย. 2558
78 ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราช (หน้า 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
18 ส.ค. 2558
79 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตพื้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (หน้าที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
18 ส.ค. 2558
80 ประกาศอบต.ปากพนังฝั่งตะวันเรื่องคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
128
20 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41