ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
30 ก.ย. 2552
242 ประกาศการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
30 ก.ย. 2552
243 ประกาศการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
30 ก.ย. 2552
244 ประกาศรายชื่อผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
18 ก.ย. 2552
245 ประกาศเรื่องข้อบัญญัติลดหย่อนภาษี ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
530
07 ก.ย. 2552
246 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
279
03 ก.ย. 2552
247 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
01 ก.ย. 2552
248 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
28 ส.ค. 2552
249 ประกาศเรื่องกำหนดวันเวลาและสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
17 ส.ค. 2552
250 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
439
05 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41