ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
203
13 ม.ค. 2555
172 ประกาศรายชื่อผู้พิการผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
13 ม.ค. 2555
173 ประกาศเรื่องการมอบอำนาจใของนายกให้รองนายกปฎิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
377
09 ม.ค. 2555
174 (ฟรีค่าบริการ) อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก รับชำระค่าน้ำประปา,ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
02 พ.ย. 2554
175 เชิญร่วมแข่งขันเรือเพรียวเทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
01 พ.ย. 2554
176 ใบสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร
267
01 พ.ย. 2554
177 ระเบียบการแข่งขันเรือกาบ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
01 พ.ย. 2554
178 ประกาศรับลงทะเบียนผู้พิการ,ผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
27 ต.ค. 2554
179 ประกาศจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ต.ค. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
13 ต.ค. 2554
180 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
253
30 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41