ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551 - 2553) ดาวน์โหลดเอกสาร
267
29 มิ.ย. 2550
382 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
14 มิ.ย. 2550
383 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
380
11 พ.ค. 2550
384 ประกาศ การประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/เวทีประชาคมระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
316
08 พ.ค. 2550
385 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
23 เม.ย. 2550
386 ประกาศลงพื้นที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2550ในวันเสาร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
248
05 เม.ย. 2550
387 ประกาศยื่นแบบรายการประเมิณภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
218
03 เม.ย. 2550
388 ประกาศลงพื้นที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
09 มี.ค. 2550
389 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
01 มี.ค. 2550
390 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
15 ม.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41