ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศเรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
26 ก.พ. 2552
292 รายชื่อผู้มีสิทธ์รับคัดเลือกเพื่อได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ดาวน์โหลดเอกสาร
230
26 ก.พ. 2552
293 ประกาศเรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
26 ก.พ. 2552
294 ประกาศผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเรียนปริญญาโท ดาวน์โหลดเอกสาร
266
23 ก.พ. 2552
295 ประกาศเรื่อง การประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
277
18 ก.พ. 2552
296 ประกาศ เรื่องลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
312
13 ก.พ. 2552
297 ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อรับทุนการศึกษา ของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
283
13 ก.พ. 2552
298 ประกาศ เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
253
11 ก.พ. 2552
299 ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
240
10 ก.พ. 2552
300 ประกาศเรื่องการประชุมสำรวจข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่น้ำเค็ม ดาวน์โหลดเอกสาร
246
05 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41