ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.-มี.ค.65
  รายละเอียด :

 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.-มี.ค.65

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน