รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของอบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม)หลังลงทะเบียนเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ต.ค. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน กันยายน 2563 ครั้งที่15 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ต.ค. 2563
3 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ปิดการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
16 ก.ย. 2563
4 ประกาศกำหนดสถานที่จุดบริการในการแสดงตน หรือยืนยันสิทธิผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 ก.ย. 2563
5 ประกาศศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านบางผิ้งปิดทำการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ก.ย. 2563
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของอบตปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
31 ส.ค. 2563
7 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
32
11 ส.ค. 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัคบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 ส.ค. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดิอน สิงหาคม 2563 ครั้งที่13 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 ส.ค. 2563
10 ประกาศเรื่องรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
26
05 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14