รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 ม.ค. 2564
2 ประกาศการใช้แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พศ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 ม.ค. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิดประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 18 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ม.ค. 2564
4 ประกาศการปิดเรียนของศูนย์พ้ฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง เนื่องจากเหตุพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ม.ค. 2564
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 17 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
14 ธ.ค. 2563
6 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง ผต 6335 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ธ.ค. 2563
7 ประกาศจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 ธ.ค. 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 16 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 พ.ย. 2563
9 ประกาศแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
03 พ.ย. 2563
10 ประกาศรายงานงบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
02 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16