รวมประกาศต่างๆของ อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่กฏกระทรวงเพื่อให้ประชาชนรับทราบ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
13 พ.ค. 2564
2 ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
05 พ.ค. 2564
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 พ.ค. 2564
4 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
29 เม.ย. 2564
5 ประกาศเรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 เม.ย. 2564
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 เม.ย. 2564
7 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านบางผึ้ง ปิดทำการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
15 มี.ค. 2564
8 ประกาศกำหนดสถานที่จุดบริการในการสำรวจสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
47
05 มี.ค. 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 20 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 มี.ค. 2564
10 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ซับช้อน และการให้หรือรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18