ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
  รายละเอียด :

 การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน