ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนภาพรวมของ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
22 มิ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
12
16 มิ.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 มิ.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
09 มิ.ย. 2564
5 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 มิ.ย. 2564
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 23 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
04 มิ.ย. 2564
7 ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
21 พ.ค. 2564
8 ประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
17 พ.ค. 2564
9 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 พ.ค. 2564
10 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
11 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46