ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ชุดวีดีทัศน์SDGs"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 เม.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 เม.ย. 2564
3 กฏกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 เม.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
31 มี.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ทางออกดี ๆ สำหรับหนี้ส่วนบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
5
31 มี.ค. 2564
6 รายงานผลการประเมินผลการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 มี.ค. 2564
7 การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
16
23 มี.ค. 2564
8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปฤติมิชอบ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
23 มี.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาศ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
18 มี.ค. 2564
10 ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานปฎิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
16 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43