เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 เม.ย. 2564
2 (แก้ไข )ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการสร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราวเก็บกันน้ำจืด และป้องกันน้ำเค็ม (แบบเรียงกระสอบมราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 มี.ค. 2564
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 48 ชั่วโมง เพื่อผลักดันน้ำเค็มในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 มี.ค. 2564
4 ประกาศแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
18 มี.ค. 2564
5 ตารางแสดงวงเงินงานก่อสร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราวเก็บกันน้ำจืด และป้องกันน้ำเค็ม (แบบเรียงกระสอบทราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
16
16 มี.ค. 2564
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานฝังท่อระบายน้ำบ้านบางลึก-ปากทะเล (กม.0+695.00) หมู่ที่ 2 (แก้ไขใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 มี.ค. 2564
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดวงศิริ 2 หมู่ที่ 2 บ้านบางลึก ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 ก.พ. 2564
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ที่มิใช้งานก่อสร้าง จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสานสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 ก.พ. 2564
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานฝังท่อระบายน้ำบ้านบ้านบางลึก บริเวณสายทางบางลึก-ปากทะเล (กม.0+695) หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
13
24 ก.พ. 2564
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
19 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42