เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบางลึก-บ้านปากทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 ม.ค. 2564
2 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดวงศิริ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 ม.ค. 2564
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ของกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ม.ค. 2564
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานตัวทีคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนอิสลามบ้านท้องโกงกาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 ม.ค. 2564
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาทาสีภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงานปลัดและซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาสำนักงาน อบต.ปน.ตก. ดาวน์โหลดเอกสาร
21
23 ธ.ค. 2563
6 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
36
06 พ.ย. 2563
7 ประกาศราคากลางจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
60
12 ต.ค. 2563
8 ประกาศราคากลางจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมขนย้ายกิ่งไม้บริเวณพื้นที่ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
53
12 ต.ค. 2563
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะใหญ่พร้อมล้อเข็น 120 ลิตร จำนวน 100 ลูก ดาวน์โหลดเอกสาร
63
25 ก.ย. 2563
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
11 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41