เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 พ.ค. 2563
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางครูระ-มาบทอง (ตอน 3) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 เม.ย. 2563
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
23 เม.ย. 2563
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้มติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
21 เม.ย. 2563
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคา่อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกส ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 เม.ย. 2563
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคุกสายทางโรงเลื่อย หมู่ที่ 3 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
20
27 มี.ค. 2563
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางเลียบคลองควาย ตอน 2 หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
22
27 มี.ค. 2563
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานตัวทีคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนอิสลามบ้านท้องโกงกาง หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 มี.ค. 2563
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง)งานจ้างเหมาบริการสูบน้ำ จำนวน 22 ชั่วโมง ด้วยเครื่องสูบน้ำเคลื่นอที่ แบบพญานาคขนาดท่อไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
06 มี.ค. 2563
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 5429 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37