เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้งที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการสร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม (แบบเรียงกระสอบทราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
15
19 ม.ค. 2565
2 ประกาศตารางแสดงวงเงินจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
30 พ.ย. 2564
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางดวงศิริ 1 (ตอน 2) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 พ.ย. 2564
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางเสม็ดเอน 1 (ตอน 3) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 พ.ย. 2564
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
09 พ.ย. 2564
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
21 ก.ย. 2564
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๋็กสายแหลมปี้-บางลึก หมู่ที่ 1-2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
90
21 ก.ย. 2564
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
78
15 ก.ย. 2564
9 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ เพื่อใช้ในการถมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณถนนสายนายรุ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
07 ก.ย. 2564
10 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูปขนาด 20 กิดลกรัม จำนวน 400 ถุง เพื่อไว้ใช้ในการถมหลุมบ่อภายในตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1-4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
07 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45