เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะใหญ่พร้อมล้อเข็น 120 ลิตร จำนวน 100 ลูก ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 ก.ย. 2563
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 ก.ย. 2563
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) จำนวน 50 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ก.ย. 2563
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสายเฉลิมพระเกี่ยรติ (ตอน2 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
03 ก.ย. 2563
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสายนายเทศ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 ก.ย. 2563
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสายหนองมาบทอง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 ก.ย. 2563
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางผึ้ง-วัดสุชาโต หมู่ที่ 1,4 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 ก.ย. 2563
8 ประกาศตารางแสดงวงเงินจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 ส.ค. 2563
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าชลประทาน 15 (ตอน1) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
21 ส.ค. 2563
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางริมคลองแหลมปี้ (ตอน1) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
21 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40