เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
21 ก.ย. 2564
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๋็กสายแหลมปี้-บางลึก หมู่ที่ 1-2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
20
21 ก.ย. 2564
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 ก.ย. 2564
4 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ เพื่อใช้ในการถมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณถนนสายนายรุ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 ก.ย. 2564
5 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูปขนาด 20 กิดลกรัม จำนวน 400 ถุง เพื่อไว้ใช้ในการถมหลุมบ่อภายในตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1-4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดน ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ก.ย. 2564
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
07 ก.ย. 2564
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเสม็ดเอน 1 (ตอน 3) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 ส.ค. 2564
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ผข 7751 นศหมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-001 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
09 ส.ค. 2564
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดวงศิริ 1 (ตอน 2 ) ม.2 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
38
03 ส.ค. 2564
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าชลประทาน 15 (ตอน 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44