เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ปร.6ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายวาด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
14 ม.ค. 2558
332 ปร.5ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายวาด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
14 ม.ค. 2558
333 ปร.4ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายวาด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
14 ม.ค. 2558
334 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายวาด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
14 ม.ค. 2558
335 ปร.6ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายเทศ-คลองควาย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
14 ม.ค. 2558
336 ปร.5ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายเทศ-คลองควาย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
14 ม.ค. 2558
337 ปร.4ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายเทศ-คลองควาย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
14 ม.ค. 2558
338 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายเทศ-คลองควาย หมุ่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
14 ม.ค. 2558
339 สรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
81
13 ม.ค. 2558
340 สรุปราคากลางโครงการจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
126
26 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38