เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาแรงงานตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางและสนามกีฬาภายในพื้นที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1-4 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
15 ม.ค. 2559
112 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายรักบ้านเกิด 1 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
25 ธ.ค. 2558
113 (แก้ไขรายละเอียด)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงคอสะพานวัดสุชาโต หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
23 ธ.ค. 2558
114 (แก้ไขรายละเอียด)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายวัดสระแก้ว หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
23 ธ.ค. 2558
115 (แก้ไขรายละเอียด)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านท้องโกงกาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
23 ธ.ค. 2558
116 (แก้ไขรายละเอียด)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
23 ธ.ค. 2558
117 ประกาศราคากลางซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
65
21 ธ.ค. 2558
118 ประกาศราคากลางโครงการ จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
14 ธ.ค. 2558
119 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ่ายจากงบกลาง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
20 พ.ย. 2558
120 ประกาศ อบต.เรื่องราคากลางรายการค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช(5 ธันวาเทิดไท้องค์ราชัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
19 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38