เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ปร.4 ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทองคำ-ครูระ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
18 ก.พ. 2558
282 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเฉลิมพระเกียรติ(ตอน๑) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
18 ก.พ. 2558
283 ปร.6ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเฉลิมพระเกียรติ (ตอน ๑) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
18 ก.พ. 2558
284 ปร.5ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเฉลิมพระเกียรติ (ตอน ๑) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
18 ก.พ. 2558
285 ปร.4ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเฉลิมพระเกียรติ (ตอน ๑) หมุ่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
18 ก.พ. 2558
286 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายดวงศิริ 1(ตอน2) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
18 ก.พ. 2558
287 ปร.6ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายดวงศิริ1 (ตอน ๒ ) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
18 ก.พ. 2558
288 ปร.5ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายดวงศิริ1 (ตอน ๒) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
18 ก.พ. 2558
289 ปร.4 ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายดวงศิริ 1 (ตอน ๒ ) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
18 ก.พ. 2558
290 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายคล่อง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
18 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38