เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ตารางแสดงวงเงินค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
20 ก.ค. 2558
182 ตารางแสดงวงเงินค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ผูกผ้าจัดดอกไม้และตกแต่งรถแห่เทียนด้วยดอกไม้สด ดาวน์โหลดเอกสาร
91
20 ก.ค. 2558
183 ตารางแสดงวงเงินค่าจ้างเหมประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
78
20 ก.ค. 2558
184 ตารางแสดงวงเงินค่าสมนาคุณสาธิตการทำอาหารและขนมพื้นบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
72
20 ก.ค. 2558
185 ตารางแสดงวงเงินค่าจัดซื้อวัสดุโครงการสมโภชหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
65
20 ก.ค. 2558
186 ประกาศอบต.เรื่องราคากลางรายการค่าใช้จ่ายโครงการสมโภชหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
20 ก.ค. 2558
187 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างหน่วยงานหรือสถาบันกลางทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
16 ก.ค. 2558
188 ประกาศ อบต.เรื่องราคากลางการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันกลางทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
16 ก.ค. 2558
189 ตารางแสดงวงเงินค่าจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 2 หลอด ดาวน์โหลดเอกสาร
77
14 ก.ค. 2558
190 ประกาศอบต.เรื่องราคากลางจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด ดาวน์โหลดเอกสาร
82
14 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38