เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองควาย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
27 ก.ย. 2561
72 รายงานผลการกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
13 ก.ย. 2561
73 ประกาศราคากลางสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 ส.ค. 2561
74 ประกาศราคากลางจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี และซุ้มเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 ซุ้ม ดาวน์โหลดเอกสาร
42
02 ก.ค. 2561
75 รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงเสียงตามสายของ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
38
22 มิ.ย. 2561
76 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้งบริเวณถนนทางร่วมทางแยก หู่ที่ 1,หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
41
10 พ.ค. 2561
77 ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 (ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 ก.พ. 2561
78 ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
30 ม.ค. 2561
79 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายให้กับชุมชนในพื้นที่ของ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1-4 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 จุด จำนวน 4 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 มิ.ย. 2560
80 ประกาศราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการก่อสร้างถนนยกระดับซอยตาอ่ำ หมู่ที่ 3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
19 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38