เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ปร.6ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายคล่อง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
18 ก.พ. 2558
292 ปร.5ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายคล่อง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
18 ก.พ. 2558
293 ปร.4ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายคล่อง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
18 ก.พ. 2558
294 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหิคลุกสายคลองควาย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
18 ก.พ. 2558
295 ปร.6ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองควาย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
18 ก.พ. 2558
296 ปร.5ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองควาย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
18 ก.พ. 2558
297 ปร.4ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองควาย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
18 ก.พ. 2558
298 ปร.6 ปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐตามมติ ครม. โครงการปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลติกแบบ OVERLAY สายบางโกงกาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
16 ก.พ. 2558
299 ปร.5 ปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐตามมติ ครม. โครงการปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลท์ติก แบบ OVERLAY สายบางโกงกาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
16 ก.พ. 2558
300 ปร.4 ปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐตามมติ ครม. โครงการปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลท์ติก แบบ OVERLAY สายบางโกงกาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
16 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38