เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ขุดลอกคลองบางนายจบจากคลองบางเนิน-คลองบางทวด หมู่ที่ 4 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
19 มิ.ย. 2560
82 ประกาศราคากลางโครงการจากเงินทุนสำรองเงินสะสมและบันทึกขอความเห็นชอบราคากลางโครงการจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
28 มี.ค. 2560
83 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสายดวงศิริ 1 ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
28 มี.ค. 2560
84 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสายหน้าชลประทาน 15 ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 มี.ค. 2560
85 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสายซอยโยนก ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
28 มี.ค. 2560
86 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสายซอยเสม็ดเอน 1 ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
28 มี.ค. 2560
87 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยบางลึก1 ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
28 มี.ค. 2560
88 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายแหลมปี้-มาบทอง หมู่ที่ 1,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
28 มี.ค. 2560
89 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายครูระ-ทองคำ หมู่ที่ 1,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
28 มี.ค. 2560
90 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายเทศ-คลองควาย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
28 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38