เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน (ค่าอาหารว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
78
14 พ.ค. 2558
262 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน (ค่าประเป๋า) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
14 พ.ค. 2558
263 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน(ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
14 พ.ค. 2558
264 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน(ค่าอาหาร) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
14 พ.ค. 2558
265 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน(ค่าป้ายไวนิล) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
14 พ.ค. 2558
266 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) ส่วนโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
133
12 พ.ค. 2558
267 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) ส่วนการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
12 พ.ค. 2558
268 ปร.4 ประกาศสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบางผึ้ง-บางทวด หมู่ที่ 1 (จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
06 พ.ค. 2558
269 ปร.5ประกาศสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบางผึ้ง-บางทวด หมู่ที่ 1 (จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
06 พ.ค. 2558
270 ปร.6ประกาศสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบางผึ้ง-บางทวด หมู่ที่ 1 (จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
06 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38