เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ปร.6ประกาศสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณหน้าวัดบางทวด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
10 ก.พ. 2558
302 ปร.5ประกาสสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณหน้าวัดบางทวด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
10 ก.พ. 2558
303 ปร.4ประกาศสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณหน้าวัดบางทวด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
10 ก.พ. 2558
304 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณหน้าวัดบางทวด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
10 ก.พ. 2558
305 ปร.6ประกาศสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับสายแพรกซ้ายตอนปลาย หมู่ที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
26 ม.ค. 2558
306 ปร.5ประกาศสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับสายแพรกซ้ายตอนปลาย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
26 ม.ค. 2558
307 ปร.4 ประกาศสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับสายแพรกซ้ายตอนปลาย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
26 ม.ค. 2558
308 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับสายแพรกซ้ายตอนปลาย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
26 ม.ค. 2558
309 ปร.6ประกาศสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปี้-ทองคำ (ตอน ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 ม.ค. 2558
310 ปร.5ประกาศสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมปี้-ทองคำ (ตอน 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
26 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38