ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแหลมปี้-มาบทอง (ตอน 1) หมู่ที่ 1,3 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
184
17 ก.พ. 2558
12 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ (OVERLAY) สายบางโกงกาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
26 ธ.ค. 2557
13 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบ2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
16 ต.ค. 2557
14 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานตัดหญ้าสองข้างทางและสนามกีฬาในเขตพื้นที่ อบต. ประจำปีงบ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
16 ต.ค. 2557
15 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณหน้าวัดบางทวด ม. 1 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
176
16 ต.ค. 2557
16 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายดวงศิริ 1 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
10 ก.ย. 2557
17 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณหน้าวัดบางทวด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
10 ก.ย. 2557
18 ประกาศสอบราคาโครงการยกระดับถนนสายบางลึกตอนล่าง บริเวณบ้านนายกริช-นายสุภาพ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
10 ก.ย. 2557
19 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๘ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
20 มิ.ย. 2557
20 ประกาศสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเสม็ดเอน 1 (ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
15 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16