ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (e-bidding)
  รายละเอียด :

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  6,000  cc  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  จำนวน 1 คัน (e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน