ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศสรุปราคากลาง (แบบ ปร.4) โครงการยกระดับถนนทางเข้า อบต. หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
28 พ.ย. 2556
52 ประกาศสรุปราคากลาง (แบบ ปร.5) โครงการยกระดับถนนทางเข้า อบต. หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
28 พ.ย. 2556
53 ประกาศสรุปราคากลาง (แบบ ปร.4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางหลวงฝ้าย หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
28 พ.ย. 2556
54 ประกาศสรุปราคากลาง (แบบ ปร.5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางหลวงฝ้าย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
28 พ.ย. 2556
55 ประกาศสรุปราคากลาง (แบบ ปร.5) โครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านท้องโกงกาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
15 พ.ย. 2556
56 ประกาศสรุปราคากลาง (แบบ ปร.4) โครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านท้องโกงกาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
15 พ.ย. 2556
57 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนส้มโอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
09 ต.ค. 2556
58 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. หน้ามัสยิดบัดรุลมุนีมีน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
09 ต.ค. 2556
59 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมาลี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
09 ต.ค. 2556
60 ประกาศข้อมูลและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนส้มโอ หมู่ที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
176
07 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16