ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศยกเลิกโครงการจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ศพด.บ้านบางผึ้ง ภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
28 ส.ค. 2561
2 ประกาศ อบต.ปน.ตก.เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองบางนายจบจากคลองบางเนิน-คลองบางทวด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
22 ส.ค. 2560
3 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนยกระดับสายแพรกซ้ายตอนปลาย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
05 มิ.ย. 2558
4 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนยกระดับสายแพรกซ้ายตอนปลาย หมู่ที่ 1 (หน้า2) ดาวน์โหลดเอกสาร
243
05 มิ.ย. 2558
5 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมปี้-ทองคำ (ตอน 2 ) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
05 มิ.ย. 2558
6 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมปี้-ทองคำ (ตอน 2) หมู่ที่ 1( หน้า 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
240
05 มิ.ย. 2558
7 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขยายถนนสายบางลึกตอนบน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
05 มิ.ย. 2558
8 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขยายถนนสายบางลึกตอนบน หมู่ที่ 2 (หน้า 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
251
05 มิ.ย. 2558
9 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณหน้าวัดบางทวด หมู่ที่ 1 (ครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
207
05 มิ.ย. 2558
10 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณหน้าวัดบางทวด (แก้ไขครั้งที่ 1) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
17 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16