ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 สอบราคาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
335
20 มี.ค. 2555
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
292
24 ก.พ. 2555
93 สอบราคาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
383
16 ส.ค. 2554
94 ประกาศแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติปฏิบัติการจัดซื้ดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
13 ต.ค. 2553
95 สอบราคาโครงการจัดจ้างจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
601
25 มี.ค. 2553
96 สอบราคาโครงการจัดจ้างจำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
521
12 มี.ค. 2553
97 (งบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้งแข็ง) สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายรินทร์ หมู่ที่ 1,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
713
05 ก.พ. 2553
98 (งบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง) สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
22 ธ.ค. 2552
99 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
521
25 พ.ย. 2552
100 สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางที่ชำรุดถนน คสล.สายบางลึกตอนบน หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายแวว ดาวน์โหลดเอกสาร
325
18 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16