ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
16 ต.ค. 2552
102 สอบราคาโครงการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 9 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
31 ส.ค. 2552
103 สรุปผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
568
29 ก.ค. 2552
104 สอบราคาซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 52 ภาคเรียนที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
13 ก.ค. 2552
105 สรุปผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
345
20 พ.ค. 2552
106 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
385
28 เม.ย. 2552
107 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณบางปลายแหลมปี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
495
28 เม.ย. 2552
108 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนน อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
285
28 เม.ย. 2552
109 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยคุ้มเกล้า ดาวน์โหลดเอกสาร
295
28 เม.ย. 2552
110 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
12 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16