ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศข้อมูลและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง(โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้ามัสยิดบัดรุลมุนีมีน หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
200
07 ต.ค. 2556
62 ประกาศข้อมูลและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง(โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาลี หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
07 ต.ค. 2556
63 ประกาศสรุปราคากลาง (แบบปร.4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนส้มโอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
07 ต.ค. 2556
64 ประกาศสรุปราคากลาง (แบบปร.5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนส้มโอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
07 ต.ค. 2556
65 ประกาศสรุปราคากลาง (แบบปร.4) โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้ามัสยิดบัดรุลมุนีมีน หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
07 ต.ค. 2556
66 ประกาศสรุปราคากลาง (แบบปร.5) โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้ามัสยิดบัดรุลมุนีมีน หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
07 ต.ค. 2556
67 ประกาศสรุปราคากลาง (แบบปร.4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาลี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
07 ต.ค. 2556
68 ประกาศสรุปราคากลาง (แบบปร.5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาลี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
07 ต.ค. 2556
69 ประกาศสอบราคาโครงการขยายถนน คสล.สายวัดบางทวด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
21 ส.ค. 2556
70 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนสายผูกพัน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
21 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16