ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งคูส่งน้ำสายดวงศิริ 2 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
06 มิ.ย. 2550
142 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งคูส่งน้ำสายบางโกงกาง ดาวน์โหลดเอกสาร
221
06 มิ.ย. 2550
143 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำในเขต อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก จำนวน 5 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
296
06 มิ.ย. 2550
144 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองนายจบ ดาวน์โหลดเอกสาร
302
04 พ.ค. 2550
145 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองบางหมู ดาวน์โหลดเอกสาร
223
04 พ.ค. 2550
146 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินป้องกันน้ำกัดเซาะแนวชายตลิ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
222
04 พ.ค. 2550
147 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.ริมเขตถนนสุนอนันต์-ริมเขตคลองสุขุม ดาวน์โหลดเอกสาร
268
30 พ.ย. 2549
148 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านช่วงบริเวณบางลึกตอนล่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
249
30 พ.ย. 2549
149 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านช่วงบริเวณบ้านนายพัน ดาวน์โหลดเอกสาร
240
30 พ.ย. 2549
150 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
289
30 พ.ย. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16