ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตประปา บริเวณสายบ้านบางผึ้ง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
21 ส.ค. 2556
72 ประกาศสอบราคาโครงการยกระดับถนนบางลึกตอนล่าง บริเวณบ้านนายกริช - บ้านนายสุภาพ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
21 ส.ค. 2556
73 ประกาศสรุปราคากลางโครงการขยายถนน คสล.สายวัดบางทวด หมู่ที่ 1 (แบบ ปร. 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
188
08 ส.ค. 2556
74 ประกาศสรุปราคากลางโครงการขยายถนน คสล.สายวัดบางทวด หมู่ที่ 1 (แบบ ปร. 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
186
08 ส.ค. 2556
75 ประกาศสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายผูกพัน หมู่ที่ 1 (แบบ ปร. 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
08 ส.ค. 2556
76 ประกาศสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายผูกพัน หมู่ที่ 1 (แบบ ปร. 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
08 ส.ค. 2556
77 ประกาศสรุปราคากลางโครงการขยายเขตประปาบริเวณสายบ้านบางผึ้ง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
08 ส.ค. 2556
78 ประกาศสรุปราคากลางโครงการยกระดับถนนบางลึกตอนล่าง บริเวณบ้านนายกริช - บ้านนายสุภาพ หมู่ที่ 2 (แบบ ปร. 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
173
08 ส.ค. 2556
79 ประกาศสรุปราคากลางโครงการยกระดับถนนบางลึกตอนล่าง บริเวณบ้านนายกริช - บ้านนายสุภาพ หมู่ที่ 2 (แบบ ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
08 ส.ค. 2556
80 ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตประปาบริเวณบางหลวงหุน หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
09 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16