ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.ชุมชนอิสลามบ้านท้องโกงกาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
31 มี.ค. 2551
132 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน บริเวณบ้าน ดต. สมนึก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
31 มี.ค. 2551
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
04 ก.พ. 2551
134 ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
238
17 ก.ย. 2550
135 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรุ่งตะวัน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
29 ส.ค. 2550
136 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางลึกตอนล่าง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
29 ส.ค. 2550
137 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบางผึ้ง-วัดสุชาโต หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
29 ส.ค. 2550
138 โครงการขุดลอกคลองอ่าวจาก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
29 ส.ค. 2550
139 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตากแดด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
06 มิ.ย. 2550
140 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อม คสล.บริเวณถนนในเขตทางหลวงพื้นที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
291
06 มิ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16