ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2552
  รายละเอียด : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 230 คน