ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
04 พ.ย. 2563
2 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
25 ส.ค. 2563
3 ประกาศยกเลิกโครงการจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ศพด.บ้านบางผึ้ง ภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
28 ส.ค. 2561
4 ประกาศ อบต.ปน.ตก.เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองบางนายจบจากคลองบางเนิน-คลองบางทวด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
22 ส.ค. 2560
5 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนยกระดับสายแพรกซ้ายตอนปลาย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
05 มิ.ย. 2558
6 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนยกระดับสายแพรกซ้ายตอนปลาย หมู่ที่ 1 (หน้า2) ดาวน์โหลดเอกสาร
327
05 มิ.ย. 2558
7 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมปี้-ทองคำ (ตอน 2 ) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
05 มิ.ย. 2558
8 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมปี้-ทองคำ (ตอน 2) หมู่ที่ 1( หน้า 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
309
05 มิ.ย. 2558
9 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขยายถนนสายบางลึกตอนบน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
05 มิ.ย. 2558
10 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขยายถนนสายบางลึกตอนบน หมู่ที่ 2 (หน้า 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
312
05 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16