คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 มี.ค. 2559
2 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา34 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
04 มี.ค. 2559
3 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา21 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 มี.ค. 2559
4 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 มี.ค. 2559
5 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
04 มี.ค. 2559
6 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
04 มี.ค. 2559
7 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 มี.ค. 2559
8 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
04 มี.ค. 2559
9 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
04 มี.ค. 2559
10 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5