คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
176
04 มี.ค. 2559
2 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา34 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
04 มี.ค. 2559
3 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา21 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
04 มี.ค. 2559
4 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
04 มี.ค. 2559
5 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
04 มี.ค. 2559
6 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
04 มี.ค. 2559
7 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
183
04 มี.ค. 2559
8 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
04 มี.ค. 2559
9 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
04 มี.ค. 2559
10 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
178
04 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5