คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 มี.ค. 2559
32 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
02 มี.ค. 2559
33 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 มี.ค. 2559
34 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
02 มี.ค. 2559
35 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
39
02 มี.ค. 2559
36 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 มี.ค. 2559
37 การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
41
02 มี.ค. 2559
38 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
50
02 มี.ค. 2559
39 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
02 มี.ค. 2559
40 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
02 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5