ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิ์ยื่นคำร้อง การยื่นคำร้องและวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิ์ยื่นคำร้อง การยื่นคำร้องและวิธีพิจารณาคำร้อง  เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม  พ.ศ.  2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน